reklama

Cestovatelský minislovník FRANCOUZŠTINA

Pro cestovatele: nejfrekventovanější slovíčka a fráze pro Vaše cesty do Francie a dalších francouzsky mluvících zemí

PHRASES UTILES (užitečné fráze)

Bonjour / bonsoir / bonne nuit (bo~žur / bo~sua:r / bon nui) Dobrý den / dobrý večer / dobrou noc
Salut (saly) Ahoj / Nazdar
Au revoir / A bientôt (o r´vuar / a bje~to) Nashledanou / Brzy nashledanou
Comment ça va? - ça va bien, merci. Et vous? (koma~ sa va? - sa va bje~, mersi. E vu?) Jak se máte? - Dobře. Co Vy?
Enchanté. (a~ša~te) Těší mě.
Merci. / Merci beaucoup. (mersi / mersi boku) Děkuji. / Děkuji mnohokrát.
Il n´y a pas de quoi. / Je vous en prie.
(il ny a pad´kua / ž´vuza~ pri)
Není zač. Rádo se stalo.
Excusez-moi. / Je suis désolé. (exküze mua / ž´sui dezole) Promiňte. / Moc se omlouvám.
Ça ne fait rien. (sa n´fe rje~) To je v pořádku. / O nic nejde.
Bon voyage (bo~ vuajaž) Šťastnou cestu

INSCRIPTIONS ET AVIS (cedule a upozornění)

HORS D´USAGE / HORS SERVICE (or düzaž / or servis) Mimo provoz
L´HOTEL COMPLET (lotel komple) Všechny pokoje obsazeny
SOLDE / COMPLET (sold / komple) Vyprodáno
DÉFENSE DE FUMER (defa~s d´füme) Nekuřte
NE PAS MARCHER SUR LA PELOUSE (n´pa marše sür la p´luz) Nevstupujte na trávník
ATTENTION à LA MARCHE (ata~sio~ a la marš) Pozor na schod
PRIERE D'OBSERVER LE SILENCE (prier dobserve l´sila~s) Udržujte ticho
ATTENTION AUX VOLEURS / PIQUEPOCKETS (ata~sio~ o volör / pikpoke) Pozor na kapesní zloděje
IL EST INTERDIT D´ ALLER à VELO SUR LES PISTES POUR PIETONS (ile e~terdi dale a velo sür le pist pur le pieto~) Je zakázáno jezdit na kole po cestách pro pěší
COMPLET / OCCUPÉ (komple / oküpe) Obsazeno

TRANSPORT AÉRIEN (letecká doprava)

Agence de voyages (aža~s d´vuajaž) Cestovní kancelář
Billet d´avion / carte d´accès à bord (bije davio~ / kart dakse a bor) Letenka / Palubní lístek
Départ (depar) Odlet
Arrivée (arive) Přílet
Hall d´arrivée / Terminal (´ol darive / terminal) Příletová hala
Hall de départ (´ol d´depar) Odletová hala
Guichet d´enregistrement (giše da~režistr´ma~) Odbavení (přepážka)
Porte / Sortie (port / sorti) Brána / Východ
Embarquement (a~bark´ma~) Nástup do letadla
Retard (r´tar) Zpoždění
Vol supprimé (vol süprime) Zrušený let
Bagages (bagaž) Zavazadla
Bagage à main (bagaž a me~) Příruční zavazadlo
Hôtesse de l'air / steward (otes d´ler / stjuart) Letuška / stevard
Livraison des bagages (livrezo~ de bagaž) Výdej zavazadel
Atterrir (aterir) Přistát
Décoller (dekole) Vzlétnout (odlet)
Attachez vos ceintures (ataše vo se~tür) Připoutejte se
Heure locale (ör lokal) Místní čas
Excusez-moi, d'où part le bus / la navette de l'aéroport ? (eksküze mua, du par le büs / la navet d´laeropor) Promiňte, odkud jezdí autobus na přepravu z letiště?

SÉJOUR à L´HôTEL (pobyt v hotelu)

Réception (resepsio~) Recepce
Hall / vestibule (´ol / vestibül) Vstupní hala
Chambre individuelle / Chambre double (ša~br´ e~dividüel / ša~br´ dubl) Jednolůžkový / dvoulůžkový pokoj
Clé / Carte de la chambre (kle / kart de la ša~br´) Klíč / karta od pokoje
Coffre d´hôtel (kofr´ dotel) Hotelový trezor
Service de la chambre (servis d´la ša~br´) Pokojová služba
Demi-pension / Pension complète (d´mi pa~sio~ / pa~sio~ ko~plet) Polopenze / Plná penze
Tout compris (tu kompri) Vše zahrnuto do ceny pobytu
Femme de chambre (fam d´ša~br´) Pokojská
Portier Portýr
Est-ce que je peux réserver une chambre? (esk ž´p´ rezerve ün ša~br´) Je možné si rezervovat pokoj?
Ajoutez-le à ma note, s'il vous plaît. (ažute l´a ma not, sil vu ple) Přidejte to na můj účet.
Je voudrais commander le service de la chambre. (ž´vudre koma~de l´servis d´la ša~br´) Rád bych si objednal pokojovou službu.
Est-ce que le petit-déjeuner est compris? (esk l´pti dežöne e kompri) Je snídaně v ceně?
Pourriez-vous me réveiller par téléphone demain matin? (purie vu m´reveje par telefon d´me~ mate~) Mohl byste mě zítra ráno vzbudit telefonem?

VACANCES (dovolená)

Guide (gid) Průvodce
Plan de la ville (pla~ d´la vil) Mapa města
Centre commercial (sa~tr´ komersial) Obchodní centrum
Office de tourisme (ofis d´turism´) Turistická kancelář
Excursion (ekskürsio~) Vyjížďka
Monuments historiques (monüma~ istorik) Pamětihodnosti
Monnaie (mone) Měna
Crème solaire (krem soler) Opalovací krém
Plage (plaž) Pláž
Marche / Randonnée (marš / ra~done) Pěší turistika
Camping (ka~pi~) Kempování
Pour aller à ... ? (pur ale a) Kudy se dostanu k ... ?
Pouvez-vous me dire qu'est-ce que je fais pour aller à ... ? (puve vu m´dir kesk´ ž´fe pur ale a ... ) Mohl byste mi poradit, jak se dostanu k ... ?
Est-ce qu´il y a un arrêt de bus près d'ici? (esk ilja anare d´büs pre disi) Je to poblíž autobusová zastávka?
Excusez-moi, pouvez-vous nous prendre en photo, s´il vous plaît? (eksküze mua, puve vu nu pra~dr a~ foto, silvuple) Promiňte, mohl byste nás vyfotit?

VOYAGER : BUS / TRAIN / MÉTRO (doprava: bus / vlak / metro)

Aller-retour (ale r´tur) Zpáteční jízdenka
Aller simple (ale se~pl) Jednosměrná jízdenka
Horaire (orer) Jízdní řád
Direct (direkt) Přímý
Changer (ša~že) Přesedat
Compartiment (ko~partima~) Kupé
Itinéraire (itinerer) Trasa
Est-ce que je peux réserver une place? (esk´ž´pö rezerve ün plas) Je možné si rezervovat sedadlo?
Je voudrais un aller-retour pour ... (ž´vudre anale r´tur pur) Chtěl bych zpáteční jízdenku do ...
Est-ce que c´est le bus / le train pour ... ? (esk´se l´büs / l´tre~ pur ... ) Jede tenhle autobus / vlak do ... ?

CONDUIRE (jízda autem)

Permis de conduire (permi d´ko~duir) Řidičský průkaz
Location des voitures (lokasio~ de vuatür) Půjčovna aut
Assurance (asüra~s) Pojištění
Carte routière (kart rutier) Silniční mapa
Station-service (stasio~ servis) Benzínová pumpa
Essence sans plomb (esa~s sa~ plo~) Bezolovnatý benzín
Pneu à plat (pnö a pla) Prázdná pneumatika
Roue de rechange (ru d´r´ša~ž) Rezerva
Mécanicien (mekanisie~) Mechanik
Le plein, s´il vous plaît. (le ple~ silvuple) Plnou nádrž, prosím.

MANGER AU RESTAURANT (stolování v restauraci)

Entrée / Hors-d´oeuvre (a~tre / or dövr´) Předkrm
Plat principal (pla pre~sipal) Hlavní chody
Doux / amer / salé / aigre (du / amer / sale / egr´) Sladký / hořký / slaný / kyselý
Fruits / Légumes (frui / legüm) Ovoce / zelenina
Porc / poulet / agneau / boeuf / poisson (pork / pule / aňo / böf / puaso~) Vepřové / kuřecí / jehněčí / hovězí / ryba
Cuit à l'eau / frite / grillé / rôti (küit a lo / frit / grije / roti) Vařený / smažený / grilovaný / pečený
Le service n´est pas compris dans le prix (l´servis ne pa kompri da~ l´pri) Obsluha není zahrnuta v ceně
Pourboire (purbuar) Spropitné
Je peux avoir la carte, s´il vous plaît? (ž´ pö avuar la kart silvuple) Jídelní lístek, prosím.
L´addition, s´il vous plaît. (ladisio~ silvuple) Mohu zaplatit účet, prosím?

ACHATS (nakupování)

Vendeur (va~dör) Prodavač
Grand magasin (gra~ magaze~) Obchodní dům
Bureau de tabac (büro d´tabak) Trafika
Fruits et légumes (frui e legüm) Ovoce a zelenina
Droguerie (drog´ri) Drogerie
Caisse (kes) Pokladna
Je regarde seulement. (ž´r´gard sölma~] Jen se dívám.
Où se trouve la cabine d' essayage? (u s´truv la kabin desejaž) Kde je kabinka?
Je cherche ... (ž´šerš ...) Sháním ...
Je peux payer avec une carte de crédit? (ž´pö peje avek ün kart d´kredi) Mohu platit kreditní kartou?

Proverbe pour vous (přísloví pro Vás):

TANT QU´IL Y A LA VIE, IL Y A L´ESPOIR (Naděje umírá poslední)

(ta~ kilja la vi, ilja lespuar)

(Pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku a zvolte "Uložit cíl jako..")

Další cestovatelské slovníky najdete na http://slovniky.centrum.cz.

Připraveno ve spolupráci s Jazykovým studiem ULRYCH